Archebu Lle  | Booking a Space

Mae archebu eich lle ar gau | Booking is now closed


Mae archebu eich lle ar gyfer yr ┼┤yl eleni wedi cau
Rhaid i unrhyw geisiadau hwyr fynd trwy ein e-bost a byddant yn cael eu cymeradwyo yn dibynnu ar eich gofynion
foodfest@lampeterevents.co.uk


Gyda stondinau Marchnad Llambed yn bresennol ar y diwrnod, mae gennym bellach dros 100 o stondinwyr yn y digwyddiad eleni

 

Booking is now closed for this year's Festival

Any late requests must go via our email and will be approved depending on space and requirements

foodfest@lampeterevents.co.uk


With Marchnad Llambed / Lampeter Market stalls also attending on the day we now have over 100 stall holders at this year's event