Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

 

Croeso nôl, i Ŵyl Fwyd Llanbed 2023!

Mae Siambr Fasnach Llanbed yn cynnal yr Wyl Fwyd eleni ar y 29ain o Gorffennaf, ac rydym yn awyddus i greu gwyl fwyd croesawgar a phleserus i  bawb.

Defnyddiwch y dolenni yn y brif dewislen uchod am wybodaeth pellach am digwyddiad blynyddol mwyaf poblogaidd Llanbedr Pont Steffan, sut i archebu lle, a beth allwch ddisgwyl ar y diwrnod.

29/07/2023

10.00am - 5.00pm

Agoriad Swyddogol 12.30pm Grand Opening gyda|with Patrick Holden, CBE

 

Welcome back, to Lampeter FoodFest 2023!

Lampeter Chamber of Trade is hosting the FoodFest on the 29th July this year, and we are  eager to create a FoodFest that is welcoming and enjoyable for all.

Use the links in the main menu above for more information on Lampeter's most popular annual event, how to book your space, and what to expect on the day.

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT