Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

GWYBODAETH AM Y SIAMBR FASNACH LLANBED

 

Mae'r Siambr Fasnach yn cwrdd unwaith y mis, ar y drydedd nos Lun bob mis, am 17.45 o'r gloch.

Dros cyfnod y Coronafeirws rydym wedi bod yn cynnal cyfarfodydd yn rithiol  ar Zoom, ond rydym yn gobeithio dychwelyd i ystafelloedd cyfarfod y Brifysgol yng Ngwanwyn 2022.

 

I gysylltu â'r Siambr Fasnach plis gyrrwch neges i:

Tina Morris; Ysgrifenyddes Siambr Masnach Llanbed, LAS, Heol Tregaron, Llanbed, SA48 8LT

01570 424253 neu 07816 602981

 

Am wybodaeth diweddaraf ar digwyddiadau a chynnigion arbennig wrth busnesau Llambed, plis dilynwch y dudalen Facebook 'Visit Lampeter / Croeso Llanbed'

INFORMATION ABOUT LAMPETER CHAMBER OF TRADE

 

The Chamber meet once a month, on the third Monday evening of each month, at 17.45.

Over the period of Coronavirus restrictions we have met virtually on Zoom, but we hope to return to using the University meeting rooms in Spring 2022.

 

To contact the Chamber of Trade please send a message to:

Tina Morris; Lampeter Chamber of Trade Secretary,

LAS, Tregaron Road, Lampeter, SA48 8LT

01570 424253 or 07816 602981

 

For up to date information of events and promotions from the businesses in Lampeter, please follow the 'Visit Lampeter / Croeso Llanbed' Facebook page.

 

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT