Porwch lluniau'r siopau annibynnol lleol isod am cynnyrch a nwyddau hyfryd ar gyfer y Nadolig.

Cysylltwch â hwy am fanylion ar sut i osod archeb os nad ydych yn gallu dod i'r siop eleni.

 

Browse the photos from local independent shops below for lovely Christmas goods and gift ideas.

Contact them directly for information placing an order if you're unable to visit them in person this year.

Y Stiwdio Brint

Tel: 01570 2180509  Email: hello@ystiwdiobrint.co.uk

The Falcondale Hotel & Restaurant

Tel: 01570 422910 Email: info@thefalcondale.co.uk

Inspired

Tel: 01570 423019  Unit 2, Five Courts

Cadi & Grace

Tel: 01570 422727 Email: info@cadiandgrace.co.uk

Mulberry Bush Wholefoods

Tel: 01570 423317 Email:hello@mulberrywholefoods.co.uk

Dawn's Welsh Gifts

Tel: 01570 422905 Email: dawnsemporium@gmail.com

Mae bron i bob siop a busnes yn Llanbed ar agor rhwng nawr a'r Nadolig - gwnewch Nadolig 2020 yn un lleol, llawn caredigrwydd.

Nearly all of Lampeter's shops & businesses are open between now and Christmas - make Christmas 2020 a local one, full of kindness.

Privacy Policy

PRESENTED BY LAMPETER CHAMBER OF TRADE

WEDI EI GYHOEDDI GAN SIAMBR FASNACH LLANBED