Porwch lluniau'r siopau annibynnol lleol isod am cynnyrch a nwyddau hyfryd ar gyfer y Nadolig.

Cysylltwch â hwy am fanylion ar sut i osod archeb os nad ydych yn gallu dod i'r siop eleni.

 

Browse the photos from local independent shops below for lovely Christmas goods and gift ideas.

Contact them directly for information placing an order if you're unable to visit them in person this year.

Y Stiwdio Brint, 46 High Street

Tel: 01570 2180509    hello@ystiwdiobrint.co.uk

The Falcondale Hotel & Restaurant

Tel: 01570 422910     info@thefalcondale.co.uk

Mulberry Bush Wholefoods, 2 Bridge Street

Tel: 01570 423317    hello@mulberrywholefoods.co.uk

Mulberry Bush Wholefoods, 2 Bridge Street

Tel: 01570 422910     info@thefalcondale.co.uk

Cadi & Grace, 3 College Street

Tel: 01570 422727     info@cadiandgrace.co.uk

Inspired, Unit 2, Five Courts

Tel: 01570 423019     Message us on Facebook for info

Lampeter Holistic Healing Centre, St Thomas Street

Tel: 07960 020809     Message us on Facebook for info

Yr Hedyn Mwstard, 17 College Street

Tel: 01570 423344   Message us on Facebook for info

Yr Hedyn Mwstard, 17 College Street

Tel: 01570 423344   Message us on Facebook for info

Gwyn Lewis Carpets, 43 Bridge Street

Tel: 01570 423984  Message us on Facebook for info

Gwilym C. Price ei fab a'i ferched, 1-2 College St.

Tel: 01570 422673   gwilym.price@btconnect.com

Artisans @ No.45, 45 High Street

Message us on Facebook for info

Calico Kate, 36 High Street

Tel: 01570 422866   kate@calicokate.co.uk

Dawn's Welsh Gifts, 2 High Street

Tel: 01570 422905     dawnsemporium@gmail.com

Town Hall Cafe Deli, Town Hall Unit 2

Tel: 01570 421599    Message us on Facebook for info

J.H Roberts & Sons, 7 High Street

Tel: 01570 422055  Message us on Facebook for info

Mae bron i bob siop a busnes yn Llanbed ar agor rhwng nawr a'r Nadolig - gwnewch Nadolig eleni yn un lleol, llawn caredigrwydd.

 

Nearly all of Lampeter's shops & businesses are open between now and Christmas - make Christmas

this year a local one, full of kindness.

Dawn's Welsh Gifts, 2 High Street

Tel: 01570 422905     dawnsemporium@gmail.com

Lambi's, 10 High Street

Tel: 01570 422855    Message us on Facebook for info

Privacy Policy

PRESENTED BY LAMPETER CHAMBER OF TRADE

WEDI EI GYHOEDDI GAN SIAMBR FASNACH LLANBED