Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

CROESO I LANBEDR PONT STEFFAN  |  WELCOME TO LAMPETER

Lampeter Food Fest 2020 has been CANCELLED to due to COVID19.

During this crucial public health crisis, our priority is to follow official government advice and keep people safe.  All stallholders who have booked to date have been contacted individually, and we look forward to welcoming them back in 2021.

 

Mae Gŵyl Fwyd Lampeter 2020 WEDI EI GANSLO oherwydd COVID19.

Rydym yn dilyn cyngor swyddogol y llywodraeth yn ystod yr argyfwng iechyd hyn, i chadw pobl yn ddiogel. Cysylltwyd yn unigol â'r holl stondinwyr sydd wedi archebu lle hyd

yn hyn, ac edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl yn 2021.

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT

Estynnwn diolch gwresog at y noddwyr canlynol, a wnaeth rhoi yn hael hael tuag at Gŵyl Fwyd Llanbed 2019.

We extend thanks to the following sponsors, who donated generously towards 2019's Lampeter Food Fest.