Defnyddiwch y cyfeiriad e-Bost canlynol yn y cyfamser, tra ein bod ni'n gorffen y wefan:

 

foodfest@lampeterevents.co.uk

 

Please use the email address above whilst we endeavour to finish the website:

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT

Estynnwn diolch gwresog at y noddwyr canlynol, sydd wedi rhoi symiau hael o dros £150 tuag at Gŵyl Fwyd Llanbed eleni.

We extend thanks to the following sponsors, who have generously donated sums of £150 or more towards this year's Lampeter Food Fest.