ARDDANGOSFEYDD COGINIO 2019  |  COOKERY DEMOS 2019

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnwys Cornel Coginio yn y digwyddiad eleni | Back by popular demand, we are pleased to announce that we will be including a Cookery Corner at this year’s event

12.30

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 

 

 

 

 

14.30

 

 

 

 

 

15.30

Gareth Johns

Cogydd Llysgennad Slow Food Cymru. Gareth yw Prif Gogydd Gwesty'r Wynnstay ym Machynlleth ond yn wreiddiol  o Sir Benfro.

Gareth Johns, Master Chef of Great Britain, is the Slow Food Ambassador Chef for Wales . Gareth is the Head Chef at the Wynnstay Hotel in Machynlleth but originally a Pembrokeshire boy.

 

 

Hazel Thomas

Un o aelodau gwreiddiol Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan (1989) Mae Hazel yn gweithio fel swyddog hyfforddi gyda Cwmni Cambrian yn cefnogi prentisiaid yn y Sector Lletygarwch. Mae hi hefyd yn gweithio gyda  Sefydliad Merched y Wawr.

One of the founder members of the Lampeter Food Festival (1989) Hazel currently works as a training officer for Cambrian Training, supporting apprentices in the Hospitality Sector. She is also involved in the Merched y Wawr Organisation.

 

 

 

Alex Taylor and Zack Pegg

Dau gogydd ifanc yn gweithio yn yr Harbwrfeistr yn Aberaeron. Aeth Alex i Ysgol Llanbedr Pont Steffan ac mae Zack o ardal Aberteifi. Dewch i gefnogi Cogyddion y dyfodol.

Two young Chefs both working at the Harbourmaster in Aberaeron. Alex attended Lampeter School and Zack is from the Cardigan area. Come and support the Chefs of the future.

 

 

 

Gareth Richards

Mae Gareth yn rhedeg Cegin Gareth ei Ganolfan Goginio tu allan i Lanbedr Pont Steffan. Mae Gareth yn wyneb adnabyddus ar S4C Prynhawn Da a Heno.

Gareth runs Cegin Gareth his own cookery Centre just outside Lampeter. Gareth is a well known face on S4C Prynhawn Da and Heno.

 

 

 

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT