Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholid drwy ebost unrhyw bryd:

 foodfest@lampeterevents.co.uk - diolch.

You are welcome to contact us with any enquiries through email at any time :

foodfest@lampeterevents.co.uk - thank you.

 

SUT I ARCHEBU LLE YNG

NGŴYL FWYD LLANBED 2022

 

Cliciwch ar a darllenwch y ddogfennau isod i weld gwyvodaeth am arddangos yn yr Wyl eleni. Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen yr hyn sydd yn y ddogfennau cyn mynd yn eich blaen i archebu lle.

Os oes gennych gwestiwn, halwch ebost i'r tîm: foodfest@lampeterevents.co.uk

 

Mae'r system bwcio yn cau ar y 1af o Orffennaf, ond os ydych dal eisiau archebu lle wedi'r dyddiad hyn, cysylltwch â ni ac fe drïwn eich helpu.

 

Terms and conditions

Pricing

Charities

Bursary

 

Os ydych am fynychu fel arddangoswr yn yr Wyl

eleni, dilynwch y ddolen yma i'r system archebu:

https://form.typeform.com/to/DM6xQ6LA

 

 

 

 

HOW TO BOOK A SPACE AT

LAMPETER FOOD FEST 2022

 

Click on the documents to read the information on becoming an exhibitor at this year's FoodFest. It's essential that you read and understand the content of these documents prior to going ahead and booking your space.

If you have any questions, please direct them to us via email: foodfest@lampeterevents.co.uk

 

The bookings system closes on 1st of July, but if you would still like to book a space after this date please contact us and we will try to help.

 

Terms and conditions

Pricing

Charities

Bursary

 

If you would like to attend as am exhibitor, follow this link to the bookings system:

https://form.typeform.com/to/DM6xQ6LA

 

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT