Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

CROESO I LANBEDR PONT STEFFAN  |  WELCOME TO LAMPETER

We're preparing for Lampeter's next Food Fest on 25/07/2020

Express your interest to exhibit using the following link, and we'll contact you with the appropriate paperwork in due course.

 

https://lampeterfoodfest.typeform.com/to/QfmuS6

 

Rydym yn paratoi ar gyfer Gwyl Fwyd nesaf Llanbed, ar 25/07/2020

Mynegwch eich diddordeb i arddangos gan ddefnyddio'r ddolen uchod, a byddwn yn cysylltu â chi gyda'r gwaith papur priodol maes o law.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT

Estynnwn diolch gwresog at y noddwyr canlynol, a wnaeth rhoi yn hael hael tuag at Gŵyl Fwyd Llanbed 2019.

We extend thanks to the following sponsors, who donated generously towards 2019's Lampeter Food Fest.