Dyma estyn croeso cynnes i chi i wefan Nadolig y Siambr Fasnach yn Llanbed, a chartref ein cynnwys Nadolig gan bo'r dathliad poblogaidd ar y Stryd Fawr wedi ei methu ei chynnal eleni.

 

Porwch drwy lluniau ein siopau lleol, a cliciwch ar y dolenni i fynd i'r gwefanau ac am fanylion sut i archebu yn ddiogel os yn methu dod allan i siopa eleni.

 

Cymerwch rhan yn ein helfa drysor yn ffenestri'r siopau,  a cofiwch rhoi shot ar rhai o'r cystadlaethau a heriau sydd yma - ymunwch yn hwyl yr Ŵyl!

 

Dymunwn Nadolig Llawen, a Blwyddyn Newydd Dda!

 

We extend a warm welcome to you to the Christmas webpage from Lampeter Chamber of Trade, home of all our Christmas content seeing as our popular town event cannot be held in the High Street this year.

Browse through the images provided by our local shops, and click through to their respective websites to enquire how you can support local and shop safely with them even if you're unable to come out to shop this year.

 

Take part in our annual treasure hunt in the shop windows, and remember to have a go at some of the competitions and challenges hosted here - join in the Christmas Fun!

 

We Wish You a Merry Christmas, and a Happy New Year!

 

Privacy Policy

PRESENTED BY LAMPETER CHAMBER OF TRADE

WEDI EI GYHOEDDI GAN SIAMBR FASNACH LLANBED