Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

CROESO I LANBEDR PONT STEFFAN  |  WELCOME TO LAMPETER

Fel y gwyddom i gyd, cafodd Gŵyl Fwyd Llanbed ei ganslo yn 2020 oherwydd ymddangosiad COVID19.

Ein blaenoriaeth o hyd yw parhau i ddilyn cyngor swyddogol y llywodraeth a chadw pobl yn ddiogel, felly ar hyn o bryd ni allwn gadarnhau a fydd 2021 yn gweld yr ŵyl yn dychwelyd yn 2021. Fodd bynnag, rydym yn cadw llygad am unrhyw newidiadau i ganllawiau ac argymhellion swyddogol, a byddwn yn gwneud penderfyniadau gwybodus yn ddiweddarach eleni.

Diolch am eich amynedd; gobeithiwn eich croesawu yn ôl cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny!

 

 

As we all know, Lampeter Food Fest  was cancelled in 2020 due to the emergence of COVID19.

Our priority is still to continue to follow official government advice and keep people safe, therefore we are currently unable to confirm whether 2021 will see a FoodFest in Lampeter. However we are keeping watch for any changes to official guidelines and recommendations, and will be make informed decisions later this year. Thanks for your patience, we hope to welcome you back as soon as it is safe to do so!

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT

Estynnwn diolch gwresog at y noddwyr canlynol, a wnaeth rhoi yn hael hael tuag at Gŵyl Fwyd Llanbed 2019.

We extend thanks to the following sponsors, who donated generously towards 2019's Lampeter Food Fest.